ติดต่อเรา

Lucky Building System

หน่วยธุรกิจ ลัคกี้บิลดิ้งซิสเท็ม

51/8  หมู่ 18 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

โทร : 02-384-3000 ต่อ 2108
แฟกซ์ : 02-1064523
อีเมล : center@lbs.co.th

Lucky Building System

51/8 Moo 18, Poochao Rd., Bangyaprak,
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand

Tel: +66(0) 2384-3000 Ext 2108
Fax: +66(0) 2106-4523
Email: center@lbs.co.th

ชื่อ*
อีเมล*
หัวข้อ*
ข้อความ*