หอพักราชบุรี

ชื่อโปรเจคท์ : โครงการหอพักนักศึกษาราชบุรี
ผลิตภัณท์ : อาคารสำเร็จรูป
ลูกค้า : 
ประเภท : อาคารแบบถาวร
สถานที่ : ประเทศไทย

Our International Quality Standards
and Advantages

 • Capable of manufacture according to ISO and other international standards
 • Strength and safe due to special design steel structure
 • Available in complete unit (modular) and knock-down system building, flat-packed system
 • Building is completed in a factory for more than 90%
 • Able to design the withstand for the temperature of -30 C to +50 C (-24 F to +140 F)
 • Strong wind resistance up to Hurricane
 • Earthquake resistance due to special design steel structure
 • Able to design the fire resistance up to 180 minutes
 • Able to design the barrier for heavy snow in accordance with each local condition
 • Energy saving due to special insulated material  
 • Transportation cost and erection cost saving
 • Able to be loaded and transported to site by truck, ship and or by air
 • Easy to erect and dismantle to move to another site
 • Able to design for erection without crane or special tools (Knock down / Flat pack Type)
 • Built-in reception system, gas, water pipe, drain-pipe, and including bio septic pipe
 • Easy to modify, install, add on and move. In addition, it can be expanded with unlimited length and width and can also be added on up to eight stories or more.