เกี่ยวกับเรา

           ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม เป็นหน่วยธุรกิจของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตั้งและพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าในกลุ่มอาคารสำเร็จรูป

           ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม (LBS) มีความเชี่ยวชาญในระบบอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทุกชนิด และระบบห้องน้ำสำเร็จรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบโมดูลาร์ (Modular System) ซึ่งผลิตภัณฑ์อาคารสำเร็จรูป และระบบห้องน้ำสำเร็จรูปของ LBS เป็นที่รู้จักในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานสูง ในระดับสากล พิสูจน์ได้จากการส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก

           บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2496 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท สยามสตีล ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของประเทศไทย

สยามสตีล และ ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม

           บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย  และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท สยามสตีล ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของประเทศไทย

           ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม (LBS) เป็นหน่วยธุรกิจของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งและพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าในกลุ่มอาคารสำเร็จรูป

           “LBS” มีความเชี่ยวชาญในระบบอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอาคารสำเร็จรูประบบโมดูลาร์ (Modular Building System) ซึ่ง ผลิตภัณฑ์อาคารสำเร็จรูปLBS เป็นที่รู้จักในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานสูง ในระดับสากล พิสูจน์ได้จากการส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ดูไบ อินโดนีเซีย อินเดีย เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย เรานำเสนอบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา วางแผน ออกแบบ ตลอดจนถึงการผลิตและติดตั้ง

           เราภูมิใจกับความสำเร็จที่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประวัติและประสบการณ์อันยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ในการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2496

ก่อตั้งร้านศรีเจริญ ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว ดำเนินกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท

2512

ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. สยามโลหะภัณฑ์ โรงงานใหม่ที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำการผลิต เฟอร์นิเจอร์เหล็กด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูง

2522

ก่อตั้ง บริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม (1979) จำกัด

2535

จดทะเบียนบริษัทเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2539

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2540

ทำการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาคารสำเร็จรูป “Lucky Building System”

2549

ได้รับรางวัล “บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น” ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2548

2550

นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในกลุ่มบริษัทที่มียอดขาย 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

2557

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ห้องน้ำสำเร็จรูป ในประเทศไทย

2561

ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand Top Company Awards: Manufacturing 2018 สาขาอุตสาหกรรมการผลิต

ปัจจุบัน

บริษัทฯได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ระบบอาคารสำเร็จรูปไปมากกว่า 55,000 ยูนิต (ณ ปีพ.ศ. 2563) และได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ระบบห้องน้ำสำเร็จรูปไปมากกว่า 20,000 ยูนิต (ณ ปีพ.ศ. 2563)

วิสัยทัศน์และนโยบายด้านคุณภาพ

วิสัยทัศน์

           เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบอาคารสำเร็จรูปและระบบห้องน้ำสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อปฏิวัติและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างและพัฒนาชีวิตและโลกที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

นโบายด้านคุณภาพ

           ในฐานะผู้นำการผลิตอาคารสำเร็จรูปในประเทศไทย เราได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับ ISO 9001, ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 และ ใบรับรอง ระบบการ จัดการ อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย TIS / OHSAS 18001 ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้นำองค์กรที่นำแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลสังคมมาใช้ เราได้รับการอนุมัติจาก CSR-DIW (โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) สำหรับองค์กร และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 (Green Industry, Green System) นอกจากนี้เรายังได้รับการอนุมัติให้ใช้โลโก้ “Green Label” และ “Thailand Trust Mark” บนผลิตภัณฑ์ของเราในฐานะผู้ส่งออกและผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ

messageImage_1586505672479

นายกิติชัย คุณานันทกุล
กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม
บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)