เกี่ยวกับเรา

สยามสตีล และ ลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2496 และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท สยามสตีล ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของประเทศไทย โดยลัคกี้ บิลดิ้ง ซิสเท็ม (LBS) เป็นหน่วยธุรกิจของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2541 เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร “LBS” มีความเชี่ยวชาญในระบบอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบอาคารสำเร็จรูป ซึ่ง LBS ได้พิสูจน์คุณภาพกับมาตรฐานระดับสากล จากการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ดูไบ อินโดนีเซีย อินเดีย เช่นเดียวกันกับในประเทศไทย เรานำเสนอบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย วางแผน การออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง เราภูมิใจในความสำเร็จของเราที่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยที่มีประวัติยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ และมีประสบการณ์ที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

2496

ก่อตั้งร้านศรีเจริญ ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท

2512

หจก. สยามสตีลก่อตั้งขึ้นในนามของโรงงานสมัยใหม่ ที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

2522

ก่อตั้ง บริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม (1979) จำกัดสมัย

2535

พิสูจน์ความมั่นคงของบริษัท ด้วยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย

2539

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ยย

2540

พัฒนาและเริ่มเปิดตัว “Lucky Building System”

2549

ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2548 ในกลุ่ม Consumer Products จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550

นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทยอดเยี่ยมทั่วเอเชียในกลุ่มบริษัทที่มียอดขาย 1,000 ล้านเหรียญ

2557

เปิดตัวห้องน้ำสำเร็จรูป ในประเทศไทย (SET Awards 2006)

2561

ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards: Manufacturing 2018

ปัจจุบัน

ส่งมอบอาคารสำเร็จรูปมากกว่า 50,000 ยูนิต (จนถึงปี 2561)

ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูปมากกว่า 15,000 ยูนิต (จนถึงปี 2561)

วิสัยทัศน์และนโยบายด้านคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการผลิตและพัฒนา ระบบอาคารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง เพื่อปฏิวัติและพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและโลกที่ยั่งยืน

นโบายด้านคุณภาพ

ในฐานะผู้นำการผลิตอาคารสำเร็จรูปในประเทศไทย เราได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 50001: 2011 ระบบการจัดการพลังงานและใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS / OHSAS 18001 ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้นำองค์กรที่นำแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลสังคมมาใช้ เราได้รับการอนุมัติจาก CSR-DIW (โครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน), คาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 (ระบบสีเขียว)

นอกจากนี้เรายังได้รับการอนุมัติให้ใช้โลโก้ “Green Label” และ “Thailand Trust Mark” บนผลิตภัณฑ์ของเราในฐานะผู้ส่งออก และผู้ผลิตที่เชื่อถือได้

messageImage_1586505672479